تاثیر و اهمیت کیفیت ترجمه بر فرآیند پذیرش مقاله های علمی

جایگاه برجسته علمی مقالات ارائه شده به مجلات ISI بر کمتر پژوهشگری پوشیده است و نگاهی به تعداد مقالات علمی چاپ شده در سال (بیش از ۲٫۵ میلیون عنوان) گویای این حقیقت است. از سوی دیگر، فرآیند پذیرش و چاپ مقاله در این مجلات علمی-تخصصی دشوار و چندمرحله ای است و داوران متخصص نظرات و پیشنهادهای علمی و سخت گیرانه خویش را به دفعات و قبل از انتشار نهایی مقاله به نویسندگان اعلام می کنند. در واقع، مقالات علمی (مخصوصا مقالات و پژوهش های علمی منتشر شده در مجلات (ISI از ساختار و قواعد سفت و سخت و منظمی پیروی می کنند.

در این میان، ترجمه دقیق این گونه مقالات از اهمیت بسیار زیادی برای دانشجویان، استادان، محققان و پژوهشگران برخوردار است چرا که هر یک از این گروه ها بنا به نیاز خاص خویش نیازمند درک و ترجمه مقالات خود هستند و از آن‌جایی که زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جامعه علمی مطرح می باشد، تمامی محققین و دانش پژوهان این عرصه می بایستی قادر باشند دستاوردها و نتایج پژوهش ها و تحقیقات خویش را به زبان انگلیسی ترجمه و تفهیم نمایند و سپس به ویرایش علمی مقاله خویش مبادرت ورزند.

شایان ذکر است که حساسیت امر ترجمه فوق العاده بالا و بااهمیت است زیرا کیفیت و نحوه نگارش ترجمه می‌تواند سرنوشت پذیرش یا رد کل مقاله را رقم بزند. در حقیقت، ترجمه‌ صحیح و دقیق یک مقاله علمی نیازمند بهره گیری از دانش موضوع تخصصی، تجربه نگارش و انتقال مفاهیم به زبان انگلیسی، آشنایی با ساختارهای متداول مقالات علمی و تسلط بر اصطلاحات و مفاهیم تخصصی متن مورد نظر می باشد.

ما معتقدیم که طیف بسیاری از پژوهشگران، دانشجویان و استادان محترم ایرانی از قابلیت و مهارت مورد نیاز جهت نگارش مقالات تخصصی و علمی در رشته تخصصی خویش برخوردارند اما برگردان و ترجمه دقیق این مقالات و محتواها نیازمند آشنایی کامل و جامع با ساختارهاست و این در حالی است که پذیرش و چاپ مقالات در مجلات و نشریات بین المللی ISI مستلزم متونی دقیق، روان و مفهومی است.

بدین ترتیب، نیاز به مترجمان برجسته، متخصص، متعهد و کارآزموده در این زمینه بیش از پیش خودنمایی می کند. ما در موسسه دیجی مترجم، نهایت تلاش خود را می کنیم تا مقالات و محتواهای علمی پژوهشگران و دانشجویان عزیز، که حاصل ماه ها تلاش و مرارت بی وقفه آنان می باشند، را با بهترین کیفیت و حفظ و رعایت ساختارهای زبانی مد نظر مجلات ISI ترجمه نماییم و در این راستا از همکاری مجموعه ای بی نظیر از مترجمان و ویراستاران زبده و باتجربه در این حوزه بهره گیری می نماییم. کیفیت فوق العاده بالای ترجمه های ارائه شده، رضایتمندی محققان و پژوهشگران عزیز و بازخوردهای مثبت ارائه شده از جانب داوران اینگونه مجلات معتبر می تواند شاهدی بر این مدعا باشد.