ایمیل های موسسه دیجی مترجم

به اطلاع کلیه کاربران و مترجمان گرامی می رسانیم ایمیل های موسسه دیجی مترجم صرفا به شرح ذیل می باشند و هر گونه تماس الکترونیکی با/از موسسه صرفا از طریق این ایمیل ها برقرار می گردد.

  Digimotarjem.com@gmail.com     (بخش سفارش های ترجمه)

 Info@digimotarjem.com     (بخش مدیریت موسسه دیجی مترجم)

     Job@digimotarjem.com     (مختص ارسال درخواست همکاری به عنوان مترجم)

تنظیمات صفحه

رنگ مورد نظر را انتخاب کنید لایه سایت زمینه ی سایت