بروز شدن فهرست قیمت های ترجمه

به اطلاع کلیه موسسات، شرکت ها و کاربران گرامی موسسه دیجی مترجم می رسانیم که قیمت های ترجمه این موسسه بروز شده اند. فهرست کامل قیمت های بروز شده از طریق عنوان "لیست قیمتدر صفحه اصلی سایت و همچنین لینک های ذیل قابل دریافت می باشد:


فهرست قیمت های ترجمه انگلیسی به فارسی: http://digimotarjem.com/pages/?id=10

فهرست قیمت های ترجمه فارسی به انگلیسی: http://digimotarjem.com/pages/?id=11 


تنظیمات صفحه

رنگ مورد نظر را انتخاب کنید لایه سایت زمینه ی سایت