فهرست زمینه های دارای ضریب

فهرست زمینه هایی که دارای ضریب قیمت هستند.

برخی از زمینه های تخصصی ترجمه با توجه به کمبود مترجم دارای ضریب قیمت هستند.


زمینه

ضریب

ادبیات و زبانشناسی

2

اسناد تجاری

1.5

پزشکی

1.25

حقوق

1.5

زیرنویس فیلم و سریال

0.7

فقه و علوم اسلامی

2

فلسفه

1.5

معماری

1.4

نفت ، گاز و پتروشیمی

1.25


 


تنظیمات صفحه

رنگ مورد نظر را انتخاب کنید لایه سایت زمینه ی سایت