بیشتر

ترجمه همزمان (interpreting) چیست و به چه صورت انجام می‌شود؟

منظور از ترجمه همزمان اصولاً ترجمه همزمان به صورت شفاهی است و کمتر پیش می‌آید که ترجمه همزمان به صورت کتبی صورت پذیرد. پیش از آن که متون نوشته ‌شده به زبان‌های گوناگون به‌صورت کتبی به زبان‌های دیگر ترجمه شوند، افراد در مراودات روزمره، معاملات و به ‌طور کلی ارتباطات با یکدیگر از ترجمه شفاهی…