آرشیو سالانه: ۳۰ بهمن ۹۴

بیشتر

هنر یا علم مترجم

ترجمه آمیزه ای از هنر و علم به طور همزمان است. در پاسخ به این سوال که یک مترجم چه ویژگی های باید داشته باشد منابع مختلف به نکات متنوعی اشاره کرده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد …

بیشتر

ترجمه متون و اصول آن

قابل فهم و روان بودن یک ترجمه نیازمند رعایت اصولی است که باید به آنها توجه شود. یک متن را می توان به چندین صورت ترجمه کرد. ترجمه واژه به واژه و ترجمه عبارت به عبارت در نهایت یک خروجی نامفهوم …