وبلاگ

بیشتر

تاثیر و اهمیت کیفیت ترجمه بر فرآیند پذیرش مقاله های علمی

تاثیر و اهمیت کیفیت ترجمه بر فرآیند پذیرش مقاله های علمی جایگاه برجسته علمی مقالات ارائه شده به مجلات ISI بر کمتر پژوهشگری پوشیده است و نگاهی به تعداد مقالات علمی چاپ شده در سال (بیش از ۲٫۵ میلیون عنوان) گویای این حقیقت است. از سوی دیگر، فرآیند پذیرش و چاپ مقاله در این مجلات…

بیشتر

شیوه های گوناگون ترجمه واژگان

با توجه به جایگاه و اهمیت فوق العاده واژگان در زبان، محققان بسیاری به مفهوم واژگان و نحوه ترجمه آنها توجه کرده اند و شیوه های گوناگون و متنوعی نیز در این راستا مطرح گردیده است. هاروی[۱] (۲۰۰۰) ادعا می کند که ترجمه واژگان، مخصوصا واژگان متصف به بار فرهنگی، نیازمند پیروی از ۴ شیوه…

بیشتر

انواع ترجمه

انواع و روش های ترجمه محققان بسیاری تلاش کرده اند انواع و اقسام متنوع ترجمه ها را دسته بندی و معرفی نمایند (کابلی[۱]، ۲۰۰۱؛ مالکجر[۲]، ۲۰۱۱) اما نکته جالب توجه اینجاست که اجماع کلی در میان آنها در این مقال به چشم نمی خورد. رومن ژاکوبسن[۳] (۱۹۵۹) به عنوان یکی از بارزترین و برجسته ترین…

بیشتر

ترجمه مطلوب

ترجمه مطلوب می تواند تعاریف مختلفی از دیدگاه افراد مختلف داشته باشد. برخی از مترجمان معروف جهان معتقدند که ترجمه مطلوب عبارت است از نزدیکترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد نظر با حفظ مشخصات متن اصلی…