ترجمه متون و کتاب

فرایند ترجمه کتاب در سامانهٔ دیجی‌مترجم چگونه است؟

ترجمه تخصصی کتاب باید دارای انسجام معنایی، لحن بیان هدفمند و جریان منطقی کتاب باشد. همچنین، انسجام مطالب و محتوای کتاب‌ها باید در سراسر متن آن‌ها به طور کامل و اصولی رعایت شود. منظور از سراسر متن علاوه بر نوشتار آن  هم‌راستایی و یکدستی در دیگر سطوح زبانی، معنایی و مفهومی نیز هست.

اصول ترجمه کتاب چیست؟

 

انسجام

برای به دست آوردن انسجام اصولی و هماهنگی در سراسر یک کتاب، لازم است تا محتوای بخش‌های مختلف یک کتاب به گونه‌ای در ارتباط و پیوند با یکدیگر جایگذاری شوند تا مانند اجزای یک ساختمان در نهایت ساختار یک کتاب را بسازند، البته به رسیدن به چنین ترجمه‌ای کار آسانی نیست! چرا که نیاز به تخصص و البته تجربهٔ مفید و کافی در این زمینه دارد، به ویژه در کتاب‌هایی با حجم زیاد رسیدن به هدف یک‌دست بودن و انسجام متن دشوارتر خواهد بود.

اصل امانت‌داری

مساله مهم دیگر در ترجمه تخصصی کتاب رعایت امانت در ترجمه و دقت در معادل‌گذاری‌ها است، چرا که در تمام دنیا وفاداری به متن اصلی ترجمه شده قانون مهمی است که برای رعایت کردن آن ارزش بسیاری دارد. به ویژه در ترجمه متون فلسفی، آموزشی، ادبی و رمان‌ها و ترجمه متن نظری انتقال مفاهیم به زبان دیگر باید چنان با ظرافت انجام شود که هیچ نکته و مفهومی از نظر دور نماند و مخاطب بتواند اهداف نویسنده اصلی متن را به آسانی درک کند.

رعایت نکردن اصل امانت‌داری در ترجمه تخصصی کتاب، دارای پیامدهای بسیاری خواهد بود، بنابراین این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

تخصص داشتن مترجم در زمینهٔ موضوع کتاب

متخصص بودن مترجم در زمینهٔ موضوع کتاب مساله مهم دیگری است که در ترجمه کتاب بسیار مهم است؛ چرا که فهم و درک مفاهیم به زبان‌های جز زبان مادری نیاز به تخصص در ترجمه دارد، علاوه بر این مترجم باید در زمینه‌های تخصصی دانش آموخته باشد تا بتواند واژه‌ها، اصلاحات و عبارات تخصصی را به بهترین شکل ممکن ترجمه کند، تخصص نداشتن مترجم در زمینه موضوع کتاب باعث می‌شود تا اصطلاحات تخصصی به درستی ترجمه نشود و در فهم کامل محتوای کتاب، دشواری به وجود بیاید.

آشنا بودن مترجم با سبک نویسنده و بینش او

علاوه بر تمام این‌هامترجمی که به ترجمه متن کتاب اقدام می‌کند باید آشنایی کافی با نگرش، بینش و خط فکری نویسنده کتاب و لحن و سبک نویسندگی وی داشته باشد، تا بتواند اصلاحات خاص او و مفاهیمی را که باور دارد به درستی و با عبارات اصولی به زبان دیگر منتقل کند تا خواننده در فهم کتاب با پیچیدگی مواجه نشود؛ چرا که آشنا نبودن مترجم با افکار و سبک نویسنده باعث می‌شود تا روانی و قابل فهم بودن ترجمه متون از بین برود.

و اما ترجمه کتاب در دیجی مترجم…

دیجی‌مترجم با در نظر داشتن تمام مواردی که گفته شد و با داشتن آگاهی کامل نسبت به اهمیت ترجمه تخصصی کتاب و ترجمه متن، برای ارائه دادن خدمت ترجمه تخصصی کتاب با مترجمانی همکاری می‌کند که دارای تجربه مفید و مهارت زیاد در ترجمه کتاب هستند و برای ترجمه متن مانند یک پژوهشگر دقیق و حرفه‌ای درباره مفاهیم اصلی کتاب بررسی و کاوش می‌کنند تا درون‌مایه آن را به درستی و صحت کامل درک کنند، سپس به ترجمه کتاب به صورت تخصصی اقدام می‌کنند؛ چرا که این موضوع به انسجام متن و ترجمه دقیق و یکپارچه آن منجر می‌شود و دارای اهمیت زیادی است.

بنابراین با سفارش دادن ترجمه متن کتاب به مترجمان سامانهٔ دیجی‌مترجم می‌تواند اطمینان داشته باشید که یک ترجمه کامل، با کیفیت و روان از کتاب مورد نظر را در اختیار خواهید داشت. همچنین در فرایند ترجمه متون توسط سامانهٔ ما، تمامی ترجمه‌ها علاوه بر برخورداری از اصول نگارشی و ویرایشی، در پایان توسط گروهی از ویراستاران متخصص و مجرب بازبینی و بررسی می‌شوند و به شما تحویل داده می‌شوند.

 

پژوهشگران محترم می‌توانند شرایط ترجمه تخصصی کتاب را در ادامه مشاهده کنند:

  • انجام ترجمه توسط مترجم متخصص در زمینهٔ کتاب
  • تنظیم نحوه پرداخت هزینه با در نظر گرفتن بودجهٔ کاربر
  • امکان تحویل ترجمه متن کتاب به صورت بخش‌بندی شده و به تدریج
  • انجام ترجمه متون در کمترین زمان و با بهترین کیفیت
  • ویراستاری تخصصی و یک پارچه پس از پایان ترجمه