شرایط استخدام مترجم

مرکزترجمه تخصصی دیجی مترجم جهت استخدام مترجمین تخصصی انگلیسی به فارسی و مترجمین تخصصی فارسی به انگلیسی اصول و ضوابطی را در نظر گرفته است که می بایست همواره به آن پایبند باشند. این شرایط عبارتند از :


1 –  مترجمین باید دارای حداقل مدرک کارشناسی باشند.
2 –  دسترسی به اینترنت پر سرعت داشته باشند.
3 –  ایمیل ها، تماس ها و پیامک های مرکز را به سرعت پاسخگو باشند.
4 – مسئولیت پذیری بالا ، صداقت کاری ، پایبندی به اصول اخلاقی و فعالیت مداوم
5 – نظم در تحویل به موقع، ارائه ترجمه به صورت تایپ شده و با کیفیت ضمانت شده
6 – در صورت هر6 ساعت تاخیر در تحویل ترجمه، 10% از دستمزد مترجم کاسته می شود و در صورتی که 48 ساعت از زمان تحویل ترجمه سپری شود و مترجم قادر به ارائه ترجمه نباشد، هیچ حق الزحمه ای به مترجم پرداخت نخواهد شد.
7 –  در صورتی که سفارش به صورت ناقص تحویل گردد، هیچ حقوقی به مترجم پرداخت نمی شود.

سایرشرایط پس از قبولی مترجم اعلام خواهد شد.