لیست قیمت های ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای فارسی به انگلیسی

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای فارسی به انگلیسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های این جدول در خصوص حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

 

طرح
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف طلایی نقره ای برنز
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % 18,500 تومان 14,000 تومان ———-
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % 17,575 تومان 13,300 تومان ———-
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۱۰ % 16,650 تومان 12,600 تومان ———-
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۵ % 15,725 تومان 11,900 تومان ———-
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % 14,800 تومان 11,200 تومان ———-
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % 13,875 تومان 10,500 تومان ———-
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % 12,950 تومان 9,800 تومان ———-