پکیج ویژه ترجمه مقالات ژورنال های بین المللی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که این قیمت برای حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری،زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

قیمت ترجمه یک صفحه 250 کلمه ای از فارسی به انگلیسی

۱۶۲۰۰ تومان