خدمات دیجی مترجم

خدمات ترجمه دیجی مترجم

دیجی مترجم انواع خدمات ترجمه را نسبت به نیاز شما فراهم آورده است

پکیج ویژه کتاب

تخصصی

 • ترجمه توسط مترجمین فوق العاده حرفه ای و باتجربه
 • به همراه ویراستاری و ویرایش محتوایی رایگان
 • امکان تقسیط و تحویل بخش به بخش پروژه
 • حداکثر رعایت اصول نگارشی، یکدستی و معادل سازی محتوا

پکیج ویژه مکاتبات رسمی، اسناد و قراردادهای تجاری

ترجمه تخصصی مدارک و اسناد

 • مناسب برای مکاتبات تجاری و رسمی
 • ترجمه توسط مترجمین باتجربه در حوزه مکاتبات و اسناد
 • رعایت حداکثری اصول و نگارش محتوایی و ساختاری زبان مقصد
 • خدمات حرفه ای در کمترین زمان ممکن

پکیج ویژه محتوای چندرسانه ای

مناسب برای محتوای تصویری

 • مناسب برای فایل های صوتی و تصویری
 • حداکثر انتقال مفاهیم و محتوا به زبان مقصد
 • معادل سازی تخصصی و انتخاب دقیق کلمات
 • به همراه بازخوانی توسط مترجم و ویراستار

پکیج ویژه ترجمه سازمانی

تخصصی

 • ایده آل برای سازمان ها و شرکت ها
 • انجام سفارشات خارج از نوبت به طور ویژه
 • امکان تقسیط و تحویل بخش به بخش پروژه
 • حداکثر رعایت اصول نگارشی، یکدستی و معادل سازی محتوا

پکیج ترجمه همزمان

مناسب برای سخنرانی ها و مذاکرات

 • مناسب برای همایش ها و نمایشگاه ها
 • ترجمه توسط مترجمین خبره
 • رعایت حداکثری مفهوم محتوای اصلی
 • استفاده از مترجمین با تن صدای جذاب

پکیج ترجمه تخصصی مقالات

مناسب برای مقالات

 • مناسب برای چاپ مقاله در مجلات بین المللی
 • مناسب برای ارسال به کنفرانس های بین المللی
 • ترجمه توسط متخصصین مرتبط
 • به همراه بازخوانی توسط مترجم و ویراستار